Kružni zaptivači

O–Prstenovi

O-prsten je zaptivač kružnog poprečnog preseka. Izrađuje se vulkanizacijom u alatu gotove forme.
Njegova primena je za statičko zaptivanje,hidrauličnih i pneumatskih cilindara,a moguća primena je i kod klipnog , rotirajućeg i kružnog kretanja.
Koristi se u raznim granama industrije : hidraulici ,pneumatic,industriji armature ,automobilskoj i mnogim drugim.   
O prsteni se mogu izrađivati od različitih materijala i tvrdoća zavisno od pritiska,vrste zaptivanja i površinskog kvaliteta mašinskih delova.
Za standardnu upotrebu preporučuje se tvrdoća od 70ShA.

GUMENI GAJTAN / ŠNUR
Materija kružnog poprečnog preseka koji se seče na zahtevanu dužinu.
Može da se izrađuje od raznih vrsta gumenih smeša NBR, EPDM VMQFPM (viton)
Mogućnost izrade raznih tvrdoća.