Ova veb lokacija koristi sopstvene kolačiće i kolačiće treće strane da analizira i poboljša vaše iskustvo pregledanja. Ako nastavite da pretražujete, razumemo da prihvatate njihovu upotrebu.

Svi tipovi materijala za zaptivke - Gumaplast VP

Nitrilna guma NBR


Ovaj elastomer je kopolimer butadiena i akrilonitrila i koristi se za većinu konvencionalnih aplikacija za zaptivanje tečnosti.

Opseg radne temperature je: -40°C do +100°C

Prednost
 • Dobra otpornost na bubrenje kako u mineralnim uljima i mastima, tako i u vodi tečnosti za hladnjak.
Ograničenja
 • Slaba otpornost na visokolegurno hipoidno ulje,
 • Slaba otpornost na ozon,
 • Neotpornost na automobilsku kočionu tečnost (glikol-etarska osnova),
 • Slaba otpornost na polarne tečnosti (ketoni, etri, estri),
 • Slaba otpornost na hlorisane ugljovodonike (ugljen tetrahlorid, trihloretilen),
 • Slaba otpornost na aromatične ugljovodonike.

Flor Elastomer FPM


Uglavnom poznat pod trgovačkim imenom VITON® iz Du Pont, TECNOFLON® IZ Solvay i FLUOREL® iz 3M. Ima dobru hemijsku otpornost i preporučen je za aplikacije na visokim temperaturama.

Opseg radne temperature je: -30°C do +200°C
Standardna boja: Smeđa

Prednost
 • Odlična otpornost na mineralna ulja, masti (takođe sa većinom aditiva) i iznad svega na visokolegurna hipoidna ulja,
 • Odlična otpornost na kiselinu,
 • Dobra otpornost na aromatične i hlorisane ugljovodonike,
 • Odlična otpornost na starenje, ozon i trošenje usled vremena.
Ograničenja
 • Ograničena hladna fleksibilnost,
 • Slaba otpornost na polarne tečnosti (ketoni, etri, estri)

Silikonska guma SIL


Poznat pod imenom MVQ ili VMQ, je elastomer zasnovan na metil-vinil silikonskoj gumi. U poređenju sa drugim gumama, MVK ima niske mehaničke karakteristike, pa se prvenstveno koristi za proizvodnju statičkih delova.

Opseg radne temperature je: -50°C do +200°C
Standardna boja: Crvena

Prednost
 • Zadržava fleksibilnost do veoma niskih temperatura,
 • Izdržava stalno grejanje na visokim temperaturama bez otvrdnjavanja,
 • Otpornost na mineralna ulja i masti,
 • Odlična otpornost na starenje, trošenje usled vremena i ozon.
Ograničenja
 • Ne preporučuje se upotreba sa alifatima kao ni sa romatičnim ugljovodonicima kao što su benzini i parafin, i lakšim mineralnim uljima ili parom preko 3,5 bara,
 • Neotpornost na vrući vodu (100°C), kiseline i nemineralne automobilske kočione tečnosti,
 • Slaba otpornost na istezanje i cepanje,
 • Slaba otpornost na habanje.

HlorButadien guma (CR)


Elastomer na bazi diena

Opseg radne temperature je: -40°C do +100°C
Standardna boja: Crna

Prednost
 • Odlična otpornost na starenje, trošenje usled vremena i ozon,
 • Umerena otpornost na mineralna ulja i masti.
Ograničenja
 • Sklonost ka otvrdnjavanju ili ukrućivanju na niskim temperaturama,
 • Neotpornost na nemineralne automobilske kočione tečnosti.

Akrilatna guma (ACM)


Poliakrilni elastomeri, koji se nazivaju i ACM gume, su sintetička guma sastavljena od akrilnih monomera.

Opseg radne temperature je: -10°C do +150°C
Standardna boja: Crna

Prednost
 • Dobra otpornost na ulja i goriva,
 • Dobra otpornost na ozon i trošenje ulsed vremena.
Ograničenja
 • Neotpornost na vodu, vodene rastvore i paru,
 • Slaba otpornost na polarne tečnosti (ketoni, etri, estri),
 • Slaba otpornost na hlorisane ugljovodonike (ugljen tetrahlorid, trihloretilen),
 • Slaba otpornost na aromatične ugljovodonike,
 • Ograničena hladna fleksibilnost,
 • Slaba otpornost protiv habanja.

Etilen propilen dienska guma (EPDM)


Etilen propilen monomer (EPDM) je kopolimer etilena, propilena i male količine nekonjugiranih monomera diena. Ovi terpolimeri mogu se vulkanizovati tradicionalnim tehnikama.

Opseg radne temperature je: -45°C do +150°C
Standardna boja: Crna

Prednost
 • Odlična otpornost na starenje, trošenje usled vremena i ozon,
 • Dobra otpornost na vodu i paru,
 • Dobra otpornost na automobilsku kočionu tečnost (glikol-etarska osnova),
 • Dobra otpornost na polarne tečnosti.
Ograničenja
 • Slaba otpornost na mineralna ulja i masti.