Ova veb lokacija koristi sopstvene kolačiće i kolačiće treće strane da analizira i poboljša vaše iskustvo pregledanja. Ako nastavite da pretražujete, razumemo da prihvatate njihovu upotrebu.

Semerinzi tipovi i princip rada - Gumaplast VP

Zaptivke imaju presudan uticaj na performanse sistema. Život i pouzdanost onoga što se često smatra jednostavnom komponentom može napraviti razliku u vašim proizvodima i operacijama.

Radijalni osovinski zaptivači ili semerinzi su elementi koji zaptivaju medijum sa unutrašnje strane na rotirajućim mašinskim delovima i sprečavaju prodor nešistoća iz atmosferske spoljnje sredine.

Tehnički podaci semeringa

Semerinzi – Princip rada

Površina između zaptivne ivice i osovine je najvažnija. Efekat zaptivanja se postiže prednaprezanjem zaptivne usne, čime njen utrošeni prečnik postaje malo manji od prečnika osovine. Zaptivna opruga obezbeđuje stalan mehanički pritisak i održava radijalnu silu na osovini, izravnavajući zaptivnu ivicu do određene širine. Zaptivanje je rezultat površinkse napetosti hidrodinamičkog uljnog sloja između izravnate površine zaptivača i osovine. Gustina ulja mora da bude između 1 i 3 mikromilimetara da bi se izbeglo propuštanje. Menisk se ponaša kao granična površina između spoljašnjeg vazduha i tečnosti. Svaki prekid u menisku bi prouzrokovao propuštanje. Ovo se može desiti ukoliko na osovini ima ogrebotina duž putanje zaptivanja.

Osnovni delovi semeringa
Dijagram principa rada semeringa

Metalno kućište

Metalni umetak ili kućište se koristi da bi zaptivač dobio snagu i krutost. Obično se pravi od hladnog valjanog čelika u skladu sa DIN 1624 standardom. Da bi se izbegla rđa ili hemijski napad korozije, može se koristiti nerđajući čelik. Hrom-Nikl AISI 304 (DIN 1.4301 - V4A), Hrom-Nikl Molibden AISI 316 (DIN 1.4401 - V4A).

Zaptivna opruga

Zaptivna opruga održava radijalnu silu koju zaptivna usna vrši na površini osovine. Obično se proizvodi od harmonijske žice od čelika za opruge SAE 1074 (DIN 17223) ili od žice od nerđajućeg čelika hrom-nikla AISI 302 (DIN 1.4300).

Tipovi Semeringa

Instalacija i rad semeringa

Osovina

Tvrdoća osovine i obrada površine su od primarne važnosti za vek eksploatacije. U osnvi, tvrdoća bi trebalo da se povećava zajedno sa povećanjem periferalne brzine. Prem DIN 3760, minimalna tvrdoća je 45 HRC. Pri periferalnoj brzini od 4 m/s, tvrdoća bi trebalo da bude 55 HRC, a pri 10 m/s 60 HRC. Preporučena dubina tvrdoće je 0.3 mm ako osovina nije u potpunosti očvrsnula.
Podmazivanje je takođe veoma važno.
Obrada površine, kako propisuje DIN 37600, treba da bude Ra 0.2 do 0.8μm, Rz 1 do 5μm, uz Rmax+6.3μm. Hrapavije površine stvaraju jače trenje, i samim tim i višu temperaturu. Mašinkso obrađivanje grešaka i ogrebotina na osovini se mora izbeći.
Čak i veoma male greške mogu da budu dovoljne i da povećaju gustinu sloja, pri čemu dolazi do oštećenja meniska i propuštanja. Takođe je važno da se izbegne spiralno brušenje ili označavanje, pošto mogu da prouzokuju efekat pumpanja i propuštanja.
Preporučena tolerancija mašinske obrade je ISO h11 prema DIN 3760 (vidi tabelu).

Prečnik osovine

Tolerancija

od

do

h11

6

10

0
-0.090

10

18

0
-0.110

18

30

0
-0.130

30

50

0
-0.160

50

80

0
-0.190

80

120

0
-0.220

120

180

0
-0.250

189

250

0
-0.290

250

315

0
-0.320

310

400

0
-0.360

Otpornost semeringa na temperaturu

Dijagrma Temperatura Semeringa

Dopuštene brzine u stanju bez pritiska prema DIN 3760

Temperatura zaptivanja usni je srednja temperatura uvećana temperaturom koju prouzrokuje toplota trenja. Što je viša efektivna radna temperatura, brže će biti starenje elastomera, što utiče na performansu zaptivne usne i osovine. Toplota trenja zavisi od dizajna i materijala zaptivača, periferne brzine, sile opruge prednaprezanja zaptivne usne, dizajna osovine i obrade površine, podmazivanja, sredine, itd.

Otpornost semeringa na pritisak

U praksi prisutno je malo ili nimalo diferencijalnog pritiska. Kada su semerinzi izloženi pritisku, zaptivna usna pritiska osovinu, i time se povećava temperaturu. U nekim slučajevima pritisak može da prouzrokuje i izvrtanje zaptivne usne.
Pri većoj perifernoj brzini i pritisku preko 0,2 bara, ili manjoj perifernoj brzini i pritisku od 0,5 bara, moraju se koristiti rezervni prstenovi ili posebno dizajnirani semerinzi sa jačom zaptivnom usnom i potpornim metalnim umetkom.
Za manje brzine preporučujemo naše PP-tipove. Međutim dozvoljen prekomerni pritisak sa osovinskim zaptivačem PP-tipa je ograničen (vidi dijagram).
Na zahtev možemo da obezbedimo osovinske zaptivače sa posebno ojačanom usnom kako bi mogli da izdrže pritisak preko naznačene vrednosti. Ukoliko se ugrade rezervni prstenovi, mogu da se koriste i standardni osovinski zaptivači. Međutim, rezervni prstenovi povećavaju troškove, a često nije dostupan ni potreban prostor za hjihovu ugradnju. Ponekad upotreba rezervnih prstenova nije ni moguća, pošto zahteva veoma precizno sastavljanje, kao i veoma nisku ekscentričnost osovine.

Semering profil pritiska

Iz tog razloga bolje rešenje su semerinzi (PP-tipa), čak i ako je potrebno preciznije sastavljanje i niža ekscentričnost osovine nego u običnim slučajevima

Dijagrma Pritiska Semeringa

Obrtni osovinski zaptivač - semering dozvoljeni prekomerni pritisak

Proizvodnja i garancija kvaliteta semeringa

Naši obrtni osovinski zaptivači se proizvode prema Standardu DIN 3760 i standardnu garanciju kvaliteta ISO 9001:2001,ISO SRPS 9001:2008 i ISO SRPS 9001:2015

Sve faze proizvodnje se proveravaju i sva merenja se snimaju i čuvaju zbog eventualne provere podataka. Dopušteno odstupanje kod stezanja (interference allowance) i dozvoljena ekscentričnost.
U skladu sa Standardom DIN 3760.

Semering tip A

Tip A

Semering tip AUP

Tip AUP

Semering tip B

Tip B

Semering tip BUP

Tip BUP

Semering tip C

Tip C

Semering tip CUP

Tip CUP

Spoljašnji prečnik
zaptivača d2

Dopušteno odstupanje
kod stezanja(1)

Tolerancija na
d2(2)

preko

do 80

Tip A, AUP

Tip B, BUP, C, CUP

Tip A, AUp, B, BUP, C, CUP

preko 50

do 80

+0,30
+0,15

+0,23
+0,13

0,25

preko 50

do 80

+0,35
+0,20

+0,25
+0,15

0,35

preko 80

do 120

+0,35
+0,20

+0,28
+0,18

0,35

preko 120

do 180

+0,45
+0,25

+0,28
+0,18

0,35

preko 180

do 300

+0,45
+0,25

+0,30
+0,20

0,80

preko 300

do 500

+0,55
+0,30

+0,35
+0,23

1,80

(1) Prosečna vrednost za d2 uzeta iz određenog broja merenja nije veća od naznačene vrednosti d2 uz dodato dopušteno odstupanje kod stezanja

(2) Tolerancija na d2 (npr. d2 max - d2 min) se određuje uzimanjem tri ili više merenja sa jednakim razmakom duž obima

Skladištenje i upotreba semeringa

Da bi se izbeglo starenje materijala moraju se preduzeti mere pravilnog skladištenja. Semerinzi trebalo bi da se skladište u suvoj i čistoj prostoriji bez prašine i originalnom pakovanju koje će se otvoriti neposredno pre ugradnje. Dobijeni uzorci moraju se ponovo zapakovati nakon provere. Prekomerna vlažnost će istrošiti elastomere, kao i prouzrokovati korozivnu štetu na metalnom kućištu i oprugama. Nemojte spuštati obrtne semeringe na police ili kutije, niti kačiti zaptivače na kuke, žice ili eksere, pošto može doći do oštećenja na yaptivnoj usni. Zaptivači treba da se skladište u horizontalnom položaju. Zaptivači trebalo bi da se koriste po protočnom redu da bi se izbeglo starenje na policama. Izbegavajte skladištenje u blizini izvora toplote ili električne opreme koja emituje ozon. Takođe ih nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti.

Tabela zamena za osovinske zaptivače

Proizvođači

GUMAPLAST-VP tipovi

A

AUP

AS-P

A-O

A-DUO

B

BUP

C

CUP

Simirit-Freundenberg

BA

BASL

BABSL

BAOF

BADUO

B1

B1SL

B2SL

Goetze

827N

827S

827SK

827NO

827D

822N

822S

824N

824S

Kako

DG

DGS

DGSP

DE

DGD

DF

DFS

DFK

DFSK

Simmerwerke

A

ASL

AOF

ADUO

B

BSL

C

CSL

Stefa

CB

CC

CF

CD

CK

BB

BC

DB

DC

Gaco

A

FA

SA

DUPLEX

AB

NOK

SC

TC

TCN

VC

DC

SB

TB

SA

TA