Ova veb lokacija koristi sopstvene kolačiće i kolačiće treće strane da analizira i poboljša vaše iskustvo pregledanja. Ako nastavite da pretražujete, razumemo da prihvatate njihovu upotrebu.

Politika privatnosti - Gumaplast VP

Politika privatnosti

Objavili smo sledeće obaveštenje kako bismo vam dali uvid o tome kako GUMAPLAST-VP DOO SREMSKI KARLOVCI prikuplja informacije od vas, sa kim delimo vaše informacije, u koju svrhu i na osnovu čega.

Kontrolor informacija

Kontrolor odgovroan za vaše lične podatke prema važećem zakonu o zaštiti podataka je:

GUMAPLAST-VP DOO SREMSKI KARLOVCI

Mitropolita Stratimirovića 150c

21205 Sremski Karlovci

e-mail: office@gumaplastvp.rs

Definicija

GUMAPLAST-VP DOO SREMSKI KARLOVCI, Mitropolita Stratimirovića 150 c, 21205 Sremski Karlovci, Srbija, (u daljem tekstu: „GUMAPLAST VP”, „mi”, „nama”, „naše”, „nas”) označava pravno lice koje upravlja sajtovima na veb adresama www.gumaplastvp.com i www.gumaplastvp.rs

Podaci o ličnosti označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.

Korisnik označava posetioca našeg vebsajta.

Klijent označava korisnika naših proizvoda i usluga.

Podaci o korišćenju označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.

Kolačići označavaju male skupove jednostavnih datoteka koji se čuvaju u veb pregledaču korisnika dok pregleda neki vebsajt.

Relevantno zakonodavstvo

Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine Republike Srbije (u daljem tekstu: ZZPL)

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2016. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Saveta (u daljem tekstu: GDPR)

Koji su pravni razlozi

Ako dobijemo vašu saglasnost za obradu ličnih podataka, to će biti učinjeno na osnovu člana 6 (1) (a) Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) i člana 10. i 15. ZZPL-a Republike Srbije.

Gore pomenuti članovi služe kao pravni osnov za obradu ličnih podataka potrebnih za ispunjenje ugovora u kojem ste stranka. To se, dakle odnosi na operacije obrade koje su neophodne za sprovođenje pred-ugovornih aktivnosti.

Brisanje i skladištenje

Vaši lični podaci će biti izbrisani kada svrha skladištenja više ne važi. Pored toga, vaši lični podaci mogu biti predviđeni evropskim ili nacionalnim zakonodavstvom u propisima EU, zakonima ili drugim odredbama na koje se odnosi GUMAPLAST VP. Podaci stoga će biti izbrisani ako je rok skladištenja propisan gore navedenim standardima.

Registracija

Sajt GUMAPLAST VP pruža mogućnost registracije putem ličnih podataka. Podaci se unose u ulaznu masku i prenose se i skladište. Podaci neće biti prosleđeni treć́im licima. Podaci kao što su vaše ime, adresa, e-mail adresa, datum rođenja i broj telefona prikupljaju se kao deo procesa registracije. Registracija je potrebna za pružanje određenih sadržaja i usluga na veb stranici. Obrada ovih podataka se zasniva na vašem pristanku. Saglasnost se dobija u okviru registracije u odnosu na osnovnu izjavu o zaštiti podataka. U slučaju opoziva izjave o pristanku, podaci će biti izbrisani.

Registracija je regulisana članom 10 ZZPL i 6 (1) (1a) GDPR.

Aplikacije

Ako prijavu pošaljete putem naše veb stranice ili e-mail adrese, mi ćemo obraditi lične podatke i dokumente koje nam dostavite isključivo u svrhu pregleda vaše prijave i izvršenja postupka prijave.

Bez vašeg pristanka, Vaša prijava neće biti pohranjena izvan procesa prijave niti proslijeđena treć́im stranama.

Kolačići

Za prikupljanje i skladištenje podataka koristimo kolačiće. Kolačići su paketi podataka koje vaš pretraživač pohranjuje u vašem krajnjem uređaju na naš zahtjev. Ne izazivaju nikakvu štetu. Oni ne sadrže nikakav izvršni kod i stoga nema virusa i ne dozvoljavaju nam da vas špijuniramo.

Vaš Internet pretraživač možete podesiti tako da se naši kolačić́i ne mogu pohraniti. Ako ne prihvatate kolačić́e, to može dovesti do ograničenja u funkciji internet stranica.

Kada imamo legitiman interes, prihvat́amo kolačić́e od treć́ih strana. U tom slučaju, odgovarajuć́i paketi podataka čuvaju se od treć́ih lica u vašem pretraživaču ili se prenose na njih. Zbog toga možete generalno sprečiti korišć́enje kolačića treć́ih strana tako što ć́ete podesiti vaš pregledač.

Koriste se sledeći kolačić́i treć́ih strana:

Za web analizu i poboljšanje naše online prisutnosti:

Google Analitics

Facebook

Google Tag Manager

Youtube

Prenos podataka u treću zemlju

Kada se koristi internet, prenos podataka u treću zemlju, posebno u SAD, je neizbežan. Usluge koje pružaju Google, Facebook, Criteo, njihovi partneri i New Relic nisu najviše pogođene, ali postoje i druge. Prilikom odabira naših partnera, osiguravamo poštovanje odredbi Sporazuma o zaštiti privatnosti.

Politika privatnosti za upotrebu Facebook plugin-a (LIKE dugme)

Naše stranice sadrže dodatke za društvenu mrežu Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304. Ove dodatke možete pogledati na našem sajtu putem Facebook logotipa ili 'Like button'. Pregled Facebook dodataka može se nać́i na: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Kada posetite naše stranice, plugin uspostavlja direktnu vezu između vašeg pretraživača i Facebook servera. Facebook je informisan o vašoj IP adresi. Ako kliknete na dugme „Sviđa mi se“ dok ste prijavljeni na svoj Facebook nalog, postać́ete obožavalac našeg korporativnog prisustva na www.facebook.com/gumaplastvp. To omogućava Facebook-u da podudara naše stranice sa vašim korisničkim nalogom. Želimo da istaknemo da kao davalac stranica nemamo nikakvih saznanja o tome. Više informacija o tome možete pronaći u Facebook-ovoj politici privatnosti.

Ako ne želite da Facebook bude obavešten trebalo bi da se odjavite sa svog Facebook naloga.

Integracija društvenih mreža

Rešenje "dva klika", tako da se lični podaci ne prenose na društvene mreže kada koristite veb sajt. Facebook (Facebook Inc. USA), Google+ (Google LLC, SAD), Instagram (Facebook Ireland Ltd.), LinkedIn (Irska neograničena kompanija LinkedIn) i XING (XING SE, Nemačka) ako kliknete na dugme u odeljku "Preporuči". Sa jednim klikom možete preporučiti veb stranicu.

Aktiviranjem dodataka, društvena mreža prima ovu IP adresu koja trenutno pregledava ovaj sajt. Ako je korisnik istovremeno prijavljen na društvenu mrežu, poseta se može pripisati korisničkom računu. Prikupljanje podataka je povezano sa upotrebom kolačić́a u vašem pretraživaču od strane odgovarajuć́eg provajdera. Pravna osnova za integraciju društvenih mreža je vaša saglasnost u skladu sa članom 10 ZZPL i člana 6 (1) (a) GDPR. Možete povucći svoju saglasnost u bilo kom trenutku deaktiviranjem dodataka. Preporučujemo da izbrišete sve kolačiće preko sigurnosnih postavki pregledača. Povlačenje pristanka odnosi se samo na buduće podatke, a ne na podatke koji su obrađeni prije povlačenja pristanka.

Google LLC, Tvitter Inc. i Facebook Inc. su se obavezali na zaštitu privatnosti EU-SAD:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-US(Google),

General Data Protection Regulation (GDPR) (Facebook),

Twitter's GDPR (Twitter),

Za dodatne informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju vaših ličnih podataka u društvenim mrežama, kao i o relevantnim pravima i opcijama za zaštitu privatnosti, molimo da se obratite relevantnim provajderima.

Prava subjekta podataka

Ako su vaši lični podaci obrađeni, vi ste osoba o kojoj se radi u okviru ZZPL-a i GDPR-a i imate pravo na dolje opisana prava.

Informacije: Dobili ste pravo da u svakom trenutku dobijete besplatne informacije od nas kao i potvrdu ličnih podataka koji se čuvaju o vama i kopiju ovih podataka.

Ispravka: Imate pravo da vaši lični podaci budu ispravljeni i / ili popunjeni ako su netačni ili nepotpuni.

Ograničenje obrade: Imate pravo da zahtevate obradu ako je ispunjen jedan od sledeć́ih uslova:

  • Tačnost ličnih podataka vi osporavate, i to u periodu koji nam omogućava da proverimo tačnost ličnih podataka.
  • Obrada je nezakonita, vi odbijate lične podatke i zahtevate ograničenje upotrebe ličnih podataka.
  • Više nam nisu potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali vam je potrebno da potvrdite, izvršite ili odbranite pravne zahteve.
  • Član 23 ZZLP i 21 (1) GDPR i još nije jasno da li će naši legitimni razlozi prevagnuti nad vašim.

Brisanje: Imate pravo da se vaši lični podaci brišu odmah ako se primeni jedan od sledećih razloga i ako nije potrebna obrada:

  • Lični podaci su prikupljeni ili obrađeni u svrhe koje više nisu potrebne.
  • Vi povlačite saglasnost na kojoj je zasnovana obrada i nema druge pravne osnove za obradu.
  • Vi se protivite obradi u skladu sa čl. 22 ZZPL i čl. 21 (1) GDPR i ne postoje osnovni opravdani razlozi za obradu, ili se protivite obradi u skladu sa čl. 21 (2) GDPR.
  • Lični podaci su obrađeni nezakonito.
  • Podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi.
  • Podatak je netačan, i ne može se putem ispravke zameniti tačnim.

Prenosivost podatka: Imate pravo da primate lične podatke koji se odnose na vas koje ste nam dostavili u strukturiranom, konvencionalnom i mašinski čitljivom formatu. Pored toga, imate pravo da ove podatke prenesete drugoj odgovornoj osobi bez ikakvih prepreka sa naše strane. U ostvarivanju ovog prava, takođe imate pravo da zahtevate da se lični podaci koji se odnose na vas direktno prenesu na drugu odgovornu osobu, ukoliko je to tehnički izvodljivo. Slobode i prava drugih lica ne smiju biti pogođena time.

Prigovor: Imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas i koji se "samo" odvijaju na osnovu legitimnih interesa nas ili treć́ih lica (čl. 6 (1) (f) GDPR). U slučaju prigovora, više neć́emo obrađivati lične podatke osim ako ne možemo dokazati uvjerljive osnove za obradu vredne zaštite koje prevazilaze vaše interese, prava i slobode, ili obrada služi za potvrđivanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva.

Povlačenje saglasnosti: Imate pravo da povučete svoju izjavu o pristanku u skladu sa zakonom o zaštiti podataka u bilo kom trenutku. Povlačenje pristanka odnosi se samo na buduće podatke, a ne na podatke koji su obrađeni prije povlačenja pristanka.

Pravo na žalbu nadzornom organu

Bez obzira na bilo koji drugi administrativni ili sudski proces, imate pravo da se žalite nadzornom organu u državi članici u kojoj živite, radite ili gdje je došlo do sumnje da je došlo do kršenja privatnosti, ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka u suprotnosti s odredbama ZZPL i GDPR.

Izmene politike privatnosti

GUMAPLAST VP može izmeniti ovu politiku privatnosti po potrebi. Ova politika privatnosti razvijena je sa poslednjim ažuriranjem 17. jula 2019. godine.

GUMAPLAST VP zadržava pravo izmene ove politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmenama i dopunama u zakonima i propisima.

Nećemo eksplicitno obaveštavati naše klijente ili korisnike veb stranica o ovim promenama. Umesto toga, preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu za bilo kakve promene politike.